Kategoriarkiv: Microsoft Office

Brug internationale email-prefixes (RE, FWD…) i stedet for lokaliserede (SV, VS…)

Hvis du har en lokal (ikke-engelsk) version af Outlook, så har Microsoft været så ‘venlig’ at oversætte forkortelserne for prefixet, når man besvarer (RE:) eller viderestiller (FWD:) mails.

Udover at ikke-dansk-talende vil undre sig over, at der står “SV” i starten af en besvarelse, så kan nogle mail-klienter ikke finde ud af det, og når brugeren så besvarer en mail, der starter med SV, så putter den RE foran igen. Der skal ikke mange besvarelser til, før emnefeltet bliver helt ulæseligt.

Derfor skal du (ja, dig!) sætte din egen Outlook (også på arbejdet!) op til at bruge internationale prefixes. Det gør du på følgende måde:

Læs resten

Hvordan man beskytter et MS Office Excel regneark med adgangskode

Her er et hurtigt tip:

Microsoft Office Excel 2007 (og tidligere) har mange måder beskytte en projektmappe på, på flere niveauer.

Både hele projektmappen, enkelte ark og enkelte celler kan beskyttes mod redigering med en adgangskode.

Jeg havde dog brug for, at kunne begrænse selve projektmappen mod overhovedet at blive vist.

Jeg fandt svaret, efter længere tids forgæves søgning på office.microsoft.com, på kandu.dk. Se kilde nederst.

  1. Vælg Gem Som i menuen Filer (Office-knappen i 2007)
  2. Klik på menuen Funktioner og vælg Generelle indstillinger i dialogboksen Gem som
  3. Her har du to valgmuligheder:
    1. Angiv en adgangskode til åbning hvis du kun vil tillade dette for brugere der har adgangskoden
    2. Angiv en adgangskode for redigering hvis du vil tillade alle brugere at åbne mappen skrivebeskyttet, og brugere der har adgangskoden at redigere
  4. Klik på OK
  5. Klik på Gem
  6. Klik på Ja for at erstatte den eksisterende projektmappe, hvis du bliver bedt om det

Luk projektmappen og åben den igen. Nu bliver du præsenteret for et adgangskodefelt, hvis du skal have adgang til projektmappen.

Husk: Hvis du glemmer adgangskoden kan den IKKE genoprettes og projektmappen er tabt!

Kilde: Henrikdj på http://www.kandu.dk/Spg98536.aspx

Der er også flere andre forslag til at beskytte sin projektmappe, ark og celler.

Dette indlæg vil blive uddybet med alle muligheder, engang hvis jeg får tid :)