Sæt netværksindstillingerne via kommandolinien

Nogle gange kan den bedste løsning til at udføre en opgave, være at benytte kommandolinien.

Opsætning til fast IP- og DNS-server-adresse:

netsh int ipv4 set address "Local Area Connection" static 192.168.xxx.xxx 255.255.255.0 192.168.xxx.xxx 1
netsh int ipv4 set dnsservers "Local Area Connection" static 192.168.xxx.xxx primary


Opsætning til automatisk konfiguration:

Dvs. så computeren selv henter IP- og DNS-server-opsætning fra netværket

netsh int ipv4 set address "Local Area Connection" dhcp
netsh int ipv4 set dnsserver "Local Area Connection" dhcp

Bemærk: “Local Area Connection” skal være det, som din netværksforbindelse hedder. Standardnavnet for en dansk Windows XP eller Windows Vista er “LAN-forbindelse”, mens den på engelsk hedder

Information om netværksforbindelserne:

ipconfig
(...)
Ethernet-netværkskort LAN-forbindelse:
(...)

Navnet er hvad der kommer efter “Ethernet-netværkskort”, dvs. i eks. ovenfor er navnet “LAN-forbindelse”

Batch-program til at skifte imellem to netværksopsætninger:

Opret en tekstfil med følgende indhold og kald den “net.bat”. Ret filen med de korrekte oplysninger dvs. korrekt netværksforbindelses-navn, korrekt IP-adresse, subnetmaske og gateway-adresse samt DNS-adresse)
Læg filen i c:\windows\system32\:

@echo off
if "%1"=="static" goto static
if "%1"=="dhcp" goto dhcp
echo Usage: %0 (static^|dhcp)
goto end2

:static
echo Setting static IP of 192.168.xxx.xxx
netsh int ipv4 set address "Local Area Connection" static 192.168.xxx.xxx 255.255.255.0 192.168.xxx.xxx 1
echo Setting primary DNS server to 192.168.xxx.xxx
netsh int ipv4 set dnsservers "Local Area Connection" static 192.168.xxx.xxx primary
goto end

:dhcp
echo Setting Dynamic (DHCP) IP
netsh int ipv4 set address "Local Area Connection" dhcp
echo Setting Dynamic (DHCP) DNS
netsh int ipv4 set dnsservers "Local Area Connection" dhcp
goto end 

:end
echo Waiting for IP config to update...
@choice /c 12 /T 3 /d 1 >  NUL
ipconfig /all
pause
:end2

Herefter kan du altid skifte forbindelse fra en fast IP-adresse-opsætning til DHCP:

  1. Åbn kør-boksen (Wintast-R (Wintasten er den med flaget))
  2. Tast “net static” for fast IP-ipadresse
    Tast “net dhcp” for dynamisk IP-adresse

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *